Trgovina

Kako prodajati ter kupovati?

Na strežniku sta ponujeni dve različici prodajanja in sicer:

  • Prodajanje v »trgovini«

  • Prodajanje z skrinjo

Prodajanje v »trgovini«

Pri trgovanju v trgovini gre vaš denar v strežniško navidezno banko. Pri tem noben ne mora dostopati do nje.

Kako prodamo/kupimo v »trgovini«?

1. Stvar, ki jo želimo prodati izberemo v fightbaru

2. Če želimo kupiti kliknemo z desnim klikom (Preskočimo korak 1.). Da smo stvar kupili nam to sporoči server v klepetu.

3. Če želimo kupiti kliknemo z levim klikom. Da smo stvar prodali nam to sporoči server v klepetu.

Cene se lahko čez čas spreminjajo. Vse novosti glede cen izdelkov obveščamo na našem discord strežniku.

Prodajanje z skrinjo

Kadar kupujemo ter prodajamo z to metodo, gre ves denar lastniku skrinje. Ta podatek lahko najdemo v prvi vrstici znaka.

Postopek kako sami narediti trgovino:

1.V skrinjo napolnimo dovolj veliko količino izdelka

2. Vzamemo znak, pritisnemo shift + desni klik na skrinjo

3.Prvo vrstico v znaku pustimo prazno, saj bo le ta izpolnjena avtomatsko.

4.V drugo vrstico vpišemo količino, ki jo bomo prodajali oziroma kupovali.

Primer Količine

5. V tretji vrstici podamo našo ceno za kupitev ter prodajo izdelka. Sintaksa je sledeča:

B <vrednost> : <vrednost> S

Zgled: B 100 : 50 S

Primer Buy : Sell

Legenda:

<Vrednost> - Količina v številkah (od 1 do 99999)

B – BUY (Kupi)

S – SELL (Prodaj)

6. V četrti vrstici vpišemo ime izdelka, ki ga želimo prodati oziroma kupovati.

Ime mora biti v angleščini.

Npr. če želimo prodati/kupiti pečeni krompir, napišemo baked potato.

Če imena ne vemo lahko namesto imena napišemo znak ?. (Znak sam zazna kaj je v skrinji)

7.Pritisnemo done in če ste vse pravilno naredili vas bo to obvestilo v klepetu

Pri postavljanju svoje trgovine moramo biti pazljivi na to, da postavimo realne cene za izdelke. Gledati moramo, da ne postavimo ceno za prodajanje pre nizko, saj lahko kaj kmalu bankrotirate. Če pa postavimo pre visoko ceno za kupovanje pa ne bomo pridobili kupcev.