Player Warpi

Osnovni Ukazi

Osnovni ukazi katere lahko uporablja vsak igralec za uporabo warpov.

 • /pwarp • Prikaz menija warpov

 • /pwarp <ime warpa> • Teleportacija na določen warp

 • /pwarp help • Dodatna pomoč za warpe

 • /pwarp set <ime Warpa> • Ustanovitev warpa, plačali boste 5000€ za ustanovitev warpa

 • /pwarp remove <ime warpa> • Odstranitev warpa

 • /pwarp desc set <ime warpa> • Opišete svoj warp

 • /pwarp desc remove <ime warpa> • Odstranitev opisa warpa

 • /pwarp list - Vpogled vseh dostopnih warpov v serverju (pokaže v chatu)

 • /pwarp rate <ime warpa> <izberi oceno od 1 do 5> • Ocenite warpe drugih

 • /pwarp rename <ime warpa> <novo ime warpa> • Preimenujete warp

 • /pwarp reset <ime warpa> • Sprememba lokacije warpa

Ukaz /pwarp

Donatorski Ukazi

Ukazi katere uporabljajo lahko igralci z rankom donatorja.

 • /pwarp icon set <ime warp> • Nastavite svojo ikono za vaš warp

 • /pwarp icon remove <ime warpa> • Odstranite ikono vašega warpa

 • /pwarp lock <ime warpa> • Zaklenite vaš warp

 • /pwarp password set <ime warpa> <geslo> • Nastavite geslo za vaš warp

 • /pwarp password remove <ime warpa> <geslo> • Odstranite geslo za vašega warp

Količina Warpov

Koliko rankov ima lahko oseba z določenimi ranki ali višje. Vsak pod rankom Vojak ima samo po 1 warp! (sem ne štejemo plačljivih rankov).

 • Vojak2

 • Donator2

 • Šef4

 • Vip+4

Cena da ustvarite warp je 5000€