Zastave v ozemlju

Kaj so zastave?

Omogočajo vam spreminjanje določenih lastnosti v svojem zaščitenem ozemlju.

Ukazi

 • SetClaimFlag

  • Nastavi zastavo v zaščitenem območju.

  • Uporaba: /setclaimflag <zastava> yes

 • UnsetClaimFlag

  • Odstrani zastavo v zaščitenem območju.

  • Uporaba: /unsetclaimflag <zastava>

 • ListClaimFlags

  • Navede vse zastave, ki so trenutno nastavljene v zaščitenem območju.

  • Uporaba: /listclaimflags

Trenutno dostopne zastave

/setclaimflag NoEnter

 • Preprečuje vstop vseh igralcev v zaščiteno ozemlje

  • Tisti ki imajo /accesstrust ali /trust lahko dostopajo v zaščiteno ozemlje

/setclaimflag NoEnterPlayer

 • Blokira vstop določenih igralcev v zaščiteno ozemlje

/setclaimflag NoItemDrop

 • Preprečuje igralcem, da mečejo predmete na tem območju

/setclaimflag RaidMemberOnly

 • Prepreči drugim sprožitev raidov

/setclaimflag NoOpenDoors

 • Igralcem preprečuje odpiranje vrat in podobno v zaščitenem ozemlju

Če želite imeti zastavo AllowPVP morate na našem discordu odpreti prijavo